Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Liczby naturalne i ułamki