Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Własności liczb naturalnych