Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Szkoła pisania – opowiadanie

Materiał uzupełniający treść podręcznika Język polski 1. Między nami. (s. 146)


OPOWIADANIE

Napisz opowiadanie zaczynające się od podanych słów. W tym celu wykonaj poniższe czynności.


Komoda mojej babci była najbardziej niezwykłym meblem w naszym mieszkaniu – wiekowa, pięknie rzeźbiona, z mnóstwem szuflad, w których kryły się niesamowite skarby, a z każdym z nich była związana jakaś tajemnica. Tajemnice zawsze mnie fascynowały, tak jak wszystkie drobiazgi znajdujące się w babcinej komodzie. Nie wiedzieć czemu babcia niechętnie o nich mówiła, ale pewnego dnia nakłoniłem ją wreszcie, by opowiedziała mi historię dotyczącą…


1. Określ typ narracji zastosowanej w powyższym fragmencie.


A. narracja w 1. os. lm.

B. narracja w 3. os. lp.

C. narracja w 1. os. lp.

D. narracja w 3. os. lm.


2. Wymyśl dalszy ciąg opowiadania. Odpowiedz na pytania.

  • O czym opowiedziała babcia?

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................  • Jak poznanie tej historii wpłynęło na dalsze przygody chłopca?

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................  • Jaką rolę odegra babcia bohatera w twojej pracy?

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
3. Zastanów się, czy twoje opowiadanie będzie realistyczne czy fantastyczne, czy zawrzesz w nim elementy humorystyczne czy elementy grozy? Jakie zabiegi zastosujesz, aby nadać odpowiedni charakter swojej pracy?


4. Określ elementy świata przedstawionego: czas i miejsce akcji opowiadania.


Czas akcji:

......................................................................................................................................................
Miejsce akcji:

......................................................................................................................................................
5. Nadaj głównemu bohaterowi imię i scharakteryzuj go.


Ogólne informacje o bohaterze


Wygląd


Cechy charakteru

6. Podobnie możesz postąpić z innymi bohaterami (także wymyślonymi przez ciebie). Przerysuj powyższą tabelkę i uzupełnij ją w podobny sposób.


7. a) Wyobraź sobie, co czuł chłopiec, kiedy słuchał historii opowiadanej przez babcię. Wybierz z ramki te przymiotniki, które najlepiej będą opisywały uczucia bohatera.


zadziwiony podniecony zauroczony rozczarowany
przerażony rozbawiony zachwycony przejęty poruszony
zdumiony zmartwiony zaciekawiony wzruszony

b) Wykorzystując wyrazy z ramki, napisz opis przeżyć wewnętrznych bohatera.


......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
8. a) Jakiej pamiątki dotyczyła historia opowiadana przez babcię? Wypisz wyrażenia opisujące ten przedmiot.


......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
b) Wykorzystując wyrażenia, które zapisałeś powyżej, stwórz opis skarbu, który znajdował się w komodzie.


......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
9. Napisz ramowy plan opowiadania. Zamieść w nim najważniejsze wydarzenia, które zamierzasz opisać w swojej pracy.
10. Wykorzystując powyższe ćwiczenia redakcyjne, napisz opowiadanie, które będzie zaczynało się fragmentem tekstu zamieszczonym na pierwszej stronie.
Test w wersji do wydruku - plik pdf