Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Wyrażenia algebraiczne