Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Rebusy

Matematyczne zagadki aktywizujące uczniów. Świetne do wykorzystania jako materiał do gazetki ściennej, zagadki dla dociekliwych bądź praca domowa dla najpilniejszych.


Rebusy matematyczne

Rebusy matematyczne

Oto kilka rebusów wybranych z powyższych publikacji.

Arytmetyka


Procenty


Algebra


Własności funkcji


Geometria


Twierdzenie Pitagorasa


Stereometria


Kombinatoryka