Gdańskie Wydawnictwo OświatoweSprawdzona metoda

Powtórki z plusem pomagają w sprawdzeniu części wiedzy i umiejętności potrzebnych
na egzaminach zewnętrznych. Opierają się na popularnych i skutecznych kursach
przygotowawczych – Kalendarzach szóstoklasisty i gimnazjalisty oraz Matematurze.


Wygodna forma

Materiały Powtórek z plusem są bezpłatne. Nauczyciel może je powielić i rozdać uczniom.


Pełne kursy przygotowawcze do egzaminów zewnętrznych


Zestawy dla uczniów 6 klas szkół podstawowych Zestawy dla uczniów 3 klas gimnazjów Zestawy dla uczniów klas maturalnych
Jak zostać uczestnikiem kolejnej edycji Powtórek z plusem

Członkowie Klubu M+ zostają uczestnikami projektu automatycznie. Zestawy mogą pobierać po zalogowaniu się na stronie (jeśli pliki nie otwierają się mimo zalogowania, należy wejść do zakładki "moje GWO" i sprawdzić, czy w polu "mój klub" widnieje numer klubowicza. Jeśli nie – należy go wpisać).

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Powtórek z plusem.