Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Szkoła podstawowa. Klasa 5

Strona zawiera materiały pomocne w prowadzeniu lekcji historii: karty pracy, scenariusze lekcji, ćwiczenia kontrolne, dodatkowe ilustracje. Oferta udostępniana będzie stale uzupełniana i poszerzana.

sprawdziany sprawdziany ćwiczenia powtórzeniowe ćwiczenia powtórzeniowe scenariusze scenariusze inne materiały inne materiały

Rozdział 1. Krzyżacy ćwiczenia powtórzeniowe scenariusze inne materiały

Rozdział 2. Unia Polski z Litwą ćwiczenia powtórzeniowe scenariusze inne materiały

Rozdział 3. Wielka wojna z Krzyżakami scenariusze inne materiały ćwiczenia powtórzeniowe

Powtarzamy - Polska i Litwa sprawdziany scenariusze


Rozdział 4. Jakie życie jest najdoskonalsze? scenariusze inne materiały ćwiczenia powtórzeniowe

Rozdział 5. O rycerzach i zamkach scenariusze inne materiały ćwiczenia powtórzeniowe

Rozdział 6. W średniowiecznym mieście scenariusze inne materiały ćwiczenia powtórzeniowe

Rozdział 7. Najliczniejszy stan scenariusze inne materiały ćwiczenia powtórzeniowe

Rozdział 8. „Mądrość całego świata” scenariusze inne materiały ćwiczenia powtórzeniowe

Rozdział 9. Średniowieczne rozrywki scenariusze inne materiały ćwiczenia powtórzeniowe

Powtarzamy - Blaski i cienie średniowiecza sprawdziany scenariusze


Rozdział 10. „Jestem człowiekiem”... scenariusze inne materiały ćwiczenia powtórzeniowe

Rozdział 11. Dzieci odrodzenia scenariusze inne materiały ćwiczenia powtórzeniowe

Rozdział 12. „Ziemia! Ziemia!” scenariusze inne materiały ćwiczenia powtórzeniowe

Rozdział 13. „Wstrzymał Słońce”... scenariusze inne materiały ćwiczenia powtórzeniowe

Powtarzamy - Czasy odrodzenia sprawdziany scenariusze


Rozdział 14. Polska złotego wieku scenariusze inne materiały ćwiczenia powtórzeniowe

Rozdział 15. Na dworze Jagiellonów scenariusze inne materiały ćwiczenia powtórzeniowe

Rozdział 16. „Szlachcic na zagrodzie”... scenariusze inne materiały ćwiczenia powtórzeniowe

Rozdział 17. Spichlerz Europy scenariusze inne materiały ćwiczenia powtórzeniowe

Rozdział 18. Wspólna Rzeczpospolita scenariusze inne materiały ćwiczenia powtórzeniowe

Rozdział 19. Król z wyboru scenariusze inne materiały ćwiczenia powtórzeniowe

Powtarzamy - Lata świetności Polski sprawdziany scenariusze inne materiały


Rozdział 20. Potop scenariusze inne materiały ćwiczenia powtórzeniowe

Rozdział 21. Złota wolność scenariusze inne materiały ćwiczenia powtórzeniowe

Rozdział 22. Zwycięzca spod Wiednia scenariusze inne materiały ćwiczenia powtórzeniowe

Rozdział 23. Czasy saskie scenariusze inne materiały ćwiczenia powtórzeniowe

Rozdział 24. Rodzina i szkoła scenariusze inne materiały ćwiczenia powtórzeniowe

Rozdział 25. Ostatni król Polski scenariusze inne materiały ćwiczenia powtórzeniowe

Rozdział 26. Upadek Rzeczypospolitej scenariusze inne materiały ćwiczenia powtórzeniowe

Powtarzamy - Nieszczęsne Królestwo sprawdziany scenariusze