Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Szkoła podstawowa. Klasa 4

Strona zawiera materiały pomocne w prowadzeniu lekcji historii: karty pracy, scenariusze lekcji, ćwiczenia kontrolne, dodatkowe ilustracje. Oferta udostępniana będzie stale uzupełniana i poszerzana.

sprawdziany sprawdziany ćwiczenia powtórzeniowe ćwiczenia powtórzeniowe scenariusze scenariusze inne materiały inne materiały

Rozdział 1. Co to jest historia? ćwiczenia powtórzeniowe scenariusze inne materiały

Rozdział 2. Jak poznajemy przeszłość? ćwiczenia powtórzeniowe scenariusze inne materiały

Rozdział 3. Jak mierzymy czas?ćwiczenia powtórzeniowe

Rozdział 4. Po co nam mapy historyczne? ćwiczenia powtórzeniowe scenariusze inne materiały

Powtarzamy - Na tropie przeszłości sprawdziany scenariusze inne materiały


Rozdział 5. Moja rodzina ćwiczenia powtórzeniowe scenariusze inne materiały

Rozdział 6. Moje miejsce na ziemi ćwiczenia powtórzeniowe scenariusze inne materiały

Rozdział 7. Ojczyzna małych ojczyzn ćwiczenia powtórzeniowe scenariusze inne materiały

Rozdział 8. Polska w Europie ćwiczenia powtórzeniowe scenariusze inne materiały

Powtarzamy - Świat wokół mnie sprawdziany ćwiczenia powtórzeniowe scenariusze inne materiały


Rozdział 9. „Piękny i dobry” ćwiczenia powtórzeniowe scenariusze inne materiały

Rozdział 10. W co wierzyli Grecy? ćwiczenia powtórzeniowe scenariusze inne materiały

Rozdział 11. W cieniu Akropolu ćwiczenia powtórzeniowe scenariusze inne materiały

Rozdział 12. Dzień w teatrze ćwiczenia powtórzeniowe scenariusze inne materiały

Rozdział 13. Igrzyska ku chwale Zeusa ćwiczenia powtórzeniowe scenariusze inne materiały

Powtarzamy - Starożytna Grecja sprawdziany scenariusze


Rozdział 14. Dom, szkoła i nauczyciel z rózgą ćwiczenia powtórzeniowe scenariusze inne materiały

Rozdział 15. W Wiecznym Mieście ćwiczenia powtórzeniowe scenariusze inne materiały

Rozdział 16. Prawo, woda i rzymskie lody ćwiczenia powtórzeniowe scenariusze inne materiały

Rozdział 17. „Chleba i igrzysk!” ćwiczenia powtórzeniowe scenariusze inne materiały

Rozdział 18. Jak powstało chrześcijaństwo? ćwiczenia powtórzeniowe scenariusze inne materiały

Powtarzamy - Starożytny Rzym sprawdziany scenariusze


Rozdział 19. Zanim powstała Polska ćwiczenia powtórzeniowe scenariusze inne materiały

Rozdział 20. W państwie Mieszka I ćwiczenia powtórzeniowe scenariusze inne materiały

Rozdział 21. Chrzest Polski ćwiczenia powtórzeniowe scenariusze inne materiały

Rozdział 22. Pierwszy król Polski ćwiczenia powtórzeniowe scenariusze inne materiały

Rozdział 23. Polska pierwszych Piastów ćwiczenia powtórzeniowe scenariusze inne materiały

Rozdział 24. Śląsk Henryka Brodatego ćwiczenia powtórzeniowe scenariusze inne materiały

Rozdział 25. Król Kazimierz Wielki ćwiczenia powtórzeniowe scenariusze inne materiały

Rozdział 26. W Polsce Kazimierza Wielkiego ćwiczenia powtórzeniowe scenariusze inne materiały

Powtarzamy - Polska Piastów sprawdziany scenariusze inne materiały