Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Próbny egzamin gimnazjalny. Przedmioty przyrodnicze

Próbny egzamin – miarodajna ocena wiedzy i umiejętności uczniów na kilka miesięcy przed właściwym egzaminem

Indywidualizowane raporty:
  • pozwalają obejrzeć rezultaty poszczególnych uczniów oraz całej klasy na tle wyników szkolnych i ogólnopolskich,
  • pokazują, które z typów zadań sprawiają uczniom najwięcej trudności.
Przykład raportu
Przykład raportu - plik pdf

Przebieg programu
  • Nauczyciel uczestniczący w programie pobiera ze strony LEPSZEJ SZKOŁY (www.LS.gwo.pl) arkusz próbnego egzaminu z przedmiotów przyrodniczych.
  • Po przeprowadzeniu testu nauczyciel sprawdza go za pomocą klucza odpowiedzi. Następnie na stronie www.LS.gwo.pl wpisuje wyniki i zapoznaje się z raportem prezentującym rezultaty poszczególnych uczniów oraz klasy na tle wyników ogólnopolskich.
Nauczyciel fizyki może pobrać wyłącznie część przyrodniczą egzaminu.

Jak przystąpić do programu?

Nabór do programu odbywa się corocznie – rozpoczyna się wiosną poprzedzającą dany rok szkolny i trwa do 10 września.

Nabór na rok szkolny 2013/2014 został zakończony.

Kontakt
tel. 58 340 63 58
e-mail: ls@gwo.pl