Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe


Matematyka na faktach Konkurs o tablety!
Rozbudzona ciekawość, chęć samodzielnego pogłębiania wiedzy i lepsze rozumienie matematyki.
Tego można się spodziewać po filmowych lekcjach z Matematyką na faktach.

A czego można się spodziewać po konkursie Matematyka na faktach? Tego samego i tabletów.

Zapraszamy do udziału w konkursie na uczniowski projekt badawczy.

Kogo zapraszamy?
Uczniów 4 klas szkół podstawowych i 1 klas gimnazjów
korzystających z podręczników M+.Co zrobić, żeby wziąć udział?
Obejrzeć filmy z cyklu Matematyka na faktach zamieszczone w multipodręcznikach M+ dla 4 klasy szkoły podstawowej
lub 1 klasy gimnazjum.
Opracować wybrany projekt badawczy z kart pracy dołączonych do filmów i wysłać go na adres GWO.Komu wręczymy tablety?
Autorom najciekawszych projektów i ich opiekunom.

Zwycięzcy będą wyłaniani w dwóch turach, w zależności od czasu realizacji tematów, którym towarzyszą filmy i terminu nadesłania prac:

I tura – prace nadesłane od 1 grudnia 2013 do 31 stycznia 2014
II tura – prace nadesłane od 1 lutego 2013 do 31 marca 2014

Czytaj regulamin Zgłoś uczniów

Ktoś chciałby tablet? Zapraszamy!