Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Krótkie pisemne formy literackie w Między nami do szkoły podstawowej

Rozkład Krótkie pisemne formy literackie został opracowany przez p. Iwonę Pastuszkę na podstawie podręczników do języka polskiego z serii Między nami.

Podstawowym kryterium podziału zaproponowanym w rozkładzie są poszczególne formy wypowiedzi wprowadzane w klasach 4–6. Dzięki takiemu układowi nauczyciel może prześledzić, z jaką częstotliwością występuje dana forma wypowiedzi. Jeśli nauczyciel uzna, że zbyt mało miejsca poświęcono na jakąś wypowiedź, zawsze może dodać kolejne tematy. Dzięki takiemu rozpisaniu zagadnienia wie też, przy którym temacie jest wprowadzana dana wypowiedź, i to od niego zależy, czy ją pominie, czy też omówi na kolejnej jednostce lekcyjnej.

Krótkie pisemne formy literackie – plik pdf