Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Materiały

Wkładki z zeszytu ćwiczeń Geometria

Figury na płaszczyźnie
Figury do wycięcia (zestaw A i B) - plik pdf

Pola figur
Figury do wycięcia (zestaw A i B) - plik pdf


Łamigłówki
W pamięci
Czy umiesz szybko obliczyć, bez wykonywania żadnych rachunków pisemnych, jaka jest suma wszystkich liczb od 1 do 1000 włącznie?
Jeżeli wypiszemy kolejno liczby od 1 do 1000, to zauważmy, że łącząc liczby w pary, po jednej liczbie z każdego końca, otrzymujemy pary zawsze o tej samej sumie 1001 (np. 1000+1, 999+2 itd., aż do 500+501). Mamy 1000 liczb, więc musi być 500 takich par. Zatem suma jest równa 1001 x 500 = 500500
Liczba
Jaką szczególną własność ma liczba 4291857630?
Powstała przez wypisanie wszystkich cyfr od 0 do 9 w kolejności alfabetycznej.
Dodawanie
Przedstaw liczbę 100 za pomocą wyrażenia, w którym użyte są wszystkie cyfry od 0 do 9, każda po jednym razie, i wszystkie podane znaki dodawania.
+ + + + + + + = 100
30 + 62 + 1 + 4 + 5 + 7 + 8 + 9 = 100
Żaby
5 żab łapie 5 much w ciągu 5 minut.
Ile żab trzeba, żeby złapać 50 much w ciągu 50 minut?
5 żab
Szereg I
Jaka jest następna liczba poniższego szeregu?
4, 8, 15, 30, 37, 74, x
81.

Kolejne liczby powstają z poprzednich przez pomnożenie przez 2 albo dodanie 7 na przemian. Tak więc 4 x 2 = 8; 8 + 7 = 15; 15 x 2 = 30; 30 + 7 = 37; 37 x 2 = 74; 74 + 7 = 81.
Rebus
Prostopadła


Materiały zaczerpnięto z książek


Łamigłówki liczbowe

Łamigłówki logiczne

Łamigłówki rysunkoweRebusy matematyczne

Rebusy matematyczne