Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
LEPSZA SZKOŁA

Internetowy serwis dla
uczestników LEPSZEJ SZKOŁY

Przejdź na stronę www.LS.gwo.pl

Kontakt
tel. 58 340 63 58
e-mail: ls@gwo.pl
LEPSZA SZKOŁA to projekt przeznaczony dla nauczycieli korzystających z podręczników GWO.

Programy LEPSZEJ SZKOŁY od 2002 roku pomagają w weryfikacji wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania oraz w przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych. Dotychczasowe edycje LEPSZEJ SZKOŁY zgromadziły ponad 95 tysięcy nauczycieli i 7 milionów uczniów.

Nauczyciele uczestniczący w programach LEPSZEJ SZKOŁY:
  • sprawdzają wiedzę i kompetencje uczniów za pomocą specjalistycznych testów,
  • dzięki szczegółowym raportom porównują wyniki swoich uczniów z wynikami klas z całej Polski i dobrze planują swoją pracę,
  • otrzymują zaświadczenie o udziale w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym.


LEPSZA SZKOŁA składa się z kliku programów. Kliknij na nazwę programu, aby dowiedzieć się o nim więcej.

przedmiotnazwa programupoziom
edukacja wczesnoszkolnaTo już wiemszkoła podstawowa
matematykaSesje z plusemwszystkie poziomy
język polskiWielki sprawdzian, Próbny sprawdzianszkoła podstawowa
język polskiWielki egzamin, Próbny egzamingimnazjum
historiaWielki sprawdzian, Próbny sprawdzianszkoła podstawowa
historiaWielki egzamin, Próbny egzamingimnazjum
biologiaPróbny egzamingimnazjum
fizykaPróbny egzamingimnazjum


Nabór do programów LEPSZEJ SZKOŁY odbywa się corocznie. Rozpoczyna się wiosną poprzedzającą dany rok szkolny i trwa do 10 września.

Dla uczestników LEPSZEJ SZKOŁY
Aby pobrać testy, wpisać wyniki lub wygenerować raport, przejdź na stronę www.LS.gwo.pl