Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
  
Program online dostępny wyłącznie dla nauczycieli matematyki. Umożliwia szybkie układanie zestawów zadań (np. klasówek, sprawdzianów) z matematyki. Aby stworzyć zestaw, wystarczy wykonać trzy proste kroki: określić dział, wybrać zadania i ustalić liczbę grup. W nowej wersji Kompozytora klasówek znajduje się dużo więcej zadań niż w poprzedniej. Nowa wersja zawiera też pełny zakres materiału dla danej klasy. Dodano również możliwość tworzenia klasówek przekrojowych oraz udoskonalono jakość wydruku.


  
  
Dla nauczycieli:
  • zaoszczędź czas potrzebny na przygotowanie różnego
    rodzaju zestawów zadań
  • generuj nawet 10 różnych wersji tego samego zestawu
  • dobieraj zadania według poziomu trudności i czasu,
    jaki chcesz przeznaczyć na ich rozwiązywanie
  • sprawdzaj zadania z kluczem odpowiedzi

Przejdź do oferty zakupu programu Kompozytor klasówek