Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Gimnazjum. Klasa 1

sprawdzian / praca klasowa sprawdziany / prace klasowe scenariusze / pomysły na lekcję scenariusze / pomysły na lekcję pomoce multimedialne pomoce multimedialne
 
inne materiały inne materiały gra gry

Liczby i działania

inne materiały
inne materiały
sprawdzian / praca klasowa
gra
pomoce multimedialne
scenariusz / pomysł na lekcję

Procenty

inne materiały
inne materiały
sprawdzian / praca klasowa
gra
scenariusz / pomysł na lekcję
inne materiały
pomoce multimedialne
scenariusz / pomysł na lekcję
scenariusz / pomysł na lekcję
scenariusz / pomysł na lekcję

Figury geometryczne

inne materiały
inne materiały
sprawdzian / praca klasowa
gra
scenariusz / pomysł na lekcję
pomoce multimedialne
scenariusz / pomysł na lekcję
scenariusz / pomysł na lekcję
scenariusz / pomysł na lekcję

Wyrażenia algebraiczne

sprawdzian / praca klasowa
gra
pomoce multimedialne
scenariusz / pomysł na lekcję
scenariusz / pomysł na lekcję
scenariusz / pomysł na lekcję

Równania i nierówności

inne materiały
inne materiały
sprawdzian / praca klasowa
gra
pomoce multimedialne
scenariusz / pomysł na lekcję

Proporcjonalność

sprawdzian / praca klasowa
gra
scenariusz / pomysł na lekcję
pomoce multimedialne
scenariusz / pomysł na lekcję

Symetrie

inne materiały
inne materiały
sprawdzian / praca klasowa
gra
pomoce multimedialne
scenariusz / pomysł na lekcję
scenariusz / pomysł na lekcję
scenariusz / pomysł na lekcję

Pozostałe

inne materiały
inne materiały
inne materiały
inne materiały