Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Fonetyka

Materiał uzupełniający treść podręcznika Język polski 1. Między nami. (s. 77)

W każdym z podanych zadań jedna odpowiedź jest prawidłowa. Zaznacz ją.