Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Język polski 5. Między nami. Podręcznik

  • autor: A. Łuczak, A. Murdzek
  • ISBN: 978-83-8888-117-6
  • nr w wykazie MEN: 91/08
  • przedmiot: język polski
  • poziom: szkoła podstawowa
  • rodzaj: podręcznik
  • liczba stron: 320
26,00 zł (cena zawiera VAT) Książka niedostępna w sprzedaży internetowej
Opis książki
W sprawie dostępności skontaktuj się z działem handlowym handel@gwo.pl.

W związku z wymianą jednego z tekstów (strony 208–215) podręcznik Między nami autorstwa Agnieszki Łuczak i Anny Murdzek dla klasy 5 szkoły podstawowej otrzymał nowy numer dopuszczenia: 91/08 (dotychczasowy numer dopuszczenia to 180/02).
Obydwa numery dopuszczenia – stary i nowy – znajdują się na stronie redakcyjnej nowego wydania podręcznika.

Seria Między nami rośnie wraz z uczniami

W 5 i 6 klasie uczniowie ponownie odwiedzają kręgi tematyczne, do których zaprosiliśmy ich w klasie 4. Tym razem jednak tematyka, którą poznają, jest znacznie obszerniejsza – uwzględnia ich szkolny i emocjonalny rozwój.

 

 

Coraz więcej Między nami
Autorki serii, doświadczone nauczycielki, stworzyły w swoich książkach dyskretny pomost między rzeczywistością dorosłych a światem dziecka. Efektem są książki lubiane przez uczniów i nauczycieli.

 

Między nami i każda lekcja gotowa
Materiał zawarty w podręcznikach jest podzielony na gotowe lekcje. Pracę nauczyciela ułatwia konsekwentna integracja treści literackich z językowymi, przemyślane metodycznie zestawy pytań i zadań oraz ciekawe, angażujące uczniów teksty literackie.

 

Kształcenie umiejętności zawartych w standardach
Praca z Między nami zapewnia realizację standardów wymagań. Daje nauczycielowi możliwość konsekwentnego, skutecznego kształcenia umiejętności czytania ze zrozumieniem.

WARTO WIEDZIEĆ

Pomoce dydaktyczne

Wokół serii z roku na rok pojawia się coraz więcej pomocy dydaktycznych, uwłatwiających pracę i urozmaicających lekcję. Nauczyciele uczący z Między nami mogą korzystać z poradników metodycznych, płyt CD i plakatowych gier ortograficznych, pobierać materiały zgromadzone na naszych stronach oraz uczestniczyć w cenionym programem edukacyjnym Wielki sprawdzian.

Książki z serii Między nami dla szkoły podstawowej

Zobacz fragmenty